Vindguiden

Förutom att välja rätt drake, för rätt situation och uttryck, så måste man vid drakflygning tänka på vinden. Det är vinden som får draken att lyfta, men vinden är inte alltid en varken snäll eller pålitlig vän. Det är dock en vän man måste lära sig att leva med - förutom honom eller henne så flyger ingen drake.

Det första man skall tänka på är att större är inte alltid bättre. Mera vind är inte alltid att föredrag, utan det beror väldigt mycket på vilken drake du har att flyga med vid just detta tillfälle. Men förutom styrkan måste vi även diskutera riktig och kvalitet på vinden.

Till att börja med måste draken dras upp i motvind. Att tänka på är dessutom att även om du inte har någon större vind där du befinner dig just nu vid marken betyder inte det att det inte finns viss ving högre upp. Detta är en av orsakerna till att man springa upp en drake. Skulle det hela tiden vara vindstill både uppe och nere isåfall skulle du behöva springa hela tiden för att draken inte skulle komma att ramla ned. 

Men som sagt det finns ofta vind längre upp där inga buskar, hus eller träd fins i vägen för vindens framfart. Värt att tänka på är också att vindriktningen kan vara något annorlunda högre upp av just den anledningen att det inte finns några hinder vägen som formar vinden.

Så i detta fall om du har en mycket svag vind, eller kanske kan se en vindriktning uppe på månen, spring mot vinden och släpp ut tråg efterhand så att linan alltid är spänd. Slaknar linan förlorar draken den rätta viken mot vinden och riskerar att störta ganska snart.

 

Den andra stora skillnaden är på kvaliteten på vinden. För att flyga drake, såvida vi inte söker utmaningen, vill vi ha en så jämn vind som möjligt. Idealt finner vi den vid kusten på en strand där den kommer rakt in från det platta havet utan någon som helst turbulens. Inne i landet däremot där vinden stöter emot träd, hus, berg och annat leder allt detta till turbulens som får vinden att blåsa åt alla möjliga håll, det kan vara uppåt, nedåt eller åt sidan, vilket vi kommer att ha stora problem med när vi flyger vår drake. 

För alla är inte en strand vid havet såklart ingen allternativ. Likt för oss själva i Sexdrega har vi härvid ingen havsstrand utan får leta up det bästa vi kan hitta. Till exempel en strand invid en stor sjö (om det blåser från sjön in mot land), en fotbollsplan eller ett stort fält eller en vall eller kanske en åker som det inte odlas på just då.

 

Beauforts skala 

Beauforts skala är en skala och mätenhet som används för att mäta och uttrycka vindstyrka. Den utvecklades och uppkallades efter den engelske admiralen Sir Francis Beaufort tidigt på 1800-talet. Denna skala är den bland drakflygare mest använda, och idéen är att definiera vindstyrkan utifrån segelförhållanden för ett dåtida vanligt fullriggat örlogsfartyg (man of war). Men dess största fördel är att man kan tämligen väl bedöma den utan att behöva ha en vindmätare hemma - vilken inte så många har.

Admiral Francis Beaufort, opphavsmann for Beauforts skala, maleri av Stephen Pearce (1819–1904)

 

Senare mot slutet av 1800-talet vidareutvecklades skalan för förhållanden på land, och det är denna vidareutveckling som är mycket användbar för den vanlige drakflygarentusiasten ety man kan utifrån tämligen enkla observationer i naturen väl bedöma vindstyrkan, och därmed ex. välja var, hur och vilken drake man borde flyga vid den aktuella tidpunkten.

 

Tabellen kommer ifrån Olle Nessles -Drakar, att bygga och flyga. Läs mer eller beställa på: www.drake.nu

(Källa Beaufortskalan: http://blogg.drake.nu/beaufortskalan-for-vindmatning/