Yakkodrakar (Japanese Yakko Kites)

Yakko - traditionell Japansk draktyp.

Yakko-draken är en japansk draktyp från Edp-perioden (1600 – 1868). Drakflygning var mycekt poppulärt under perioden. Yakkodraken är en av de vanligaste och mest kända drakarna från perioden. Den ser ut som en fot-människa (foootman) och var vanligast i norra Japan, emedan man i södra Japan oftast hade drakar som mera liknar traditionella korsdrakar som ser ut som diamanter (ruter på kortleken). Förutom dessa två huvudtyper fanns otaliga andra regionala draktyper i japan vid tiden.

PÅ den tiden gjordes drakarna av speciella drakmästare som med tiden även startade små butiker / verkstäder. Dessa har sedan industrialismen näst intill helt försvunnit i dagens Japan. På den tiden tillverkades drakarna av tunna lätta bambustavar med pålimmade spända papper eller rispapper. En konstruktion faktiskt ganska lik hur man ofta gjorde inneväggar på den tiden.

 

(Bild från japanska drakutställningen 2011 på Morikamimuseet i Delray Beach, Florida www.morikami.org) 

Loading...

No more product to load!

No more pages to load